Säkerhetsregler

Av brandsäkerhetsskäl får max 50 personer vistas i Storstugan. Det får vara max 50 personer närvarande under en hyrning. Uthyrningsansvarig kan komma att kontrollera detta under uthyrningen.

Är det fler än 20 personer i storstugan måste träluckorna till nödutgången vara öppnade.

Hyresgästen ansvarar för att upprätta en gästlista/deltagarlista för aktiviteten. Förslagsvis borde namn, telefonnummer och födelsedata finnas med på listan.

Ordningsregler

Tänk på att ni representerar HoMse när ni använder torpet Lugnet. Uppträd vänligt mot nyfiken lokalbefolkning.

Hyrestagaren är ansvarig för att arrangemangets gäster är skötsamma i lokalen och närområdet. Hyrestagaren ansvarar även för eventuella strögäster som är utanför om deras närvaro beror på arrangemanget och eventuell skadegörelse de kan åsamka torpet och dess närområde. Ordningsstörning och skadegörelse i närområdet som kan härledas till hyrestagarens arrangemang ses allvarligt på.

Det är förbjudet (enligt Stockholms stads stadgar för naturreservatet Judarskogen) att framföra motorfordon i Judarskogen. Man får alltså INTE negligera vägbommen vid infarten till torpet Lugnet, även om den så skulle vara öppen! Detta gäller hyrestagaren samt dess gäster! Straffavgift tas utav dem som bryter mot denna punkt. Parkering för bilar finns intill Ängby Camping.

Då Judarskogen är ett naturreservat är det är förbjudet att skada naturen på något sätt.

Rökning får inte, under några omständigheter ske inne i stugorna. Rök utomhus och lämna inga fimpar på marken.

Hyrestagaren ansvarar för att alla sopor, tomglas och annat skräp forslas bort från torpet Lugnet.

Den som står som ansvarig på hyreskontraktet skall närvara på hela arrangemanget och kunna nås på det telefonnummer som angivits på hyresavtalet fram till återlämningen av nyckeln.

HoMse ansvarar inte för kvarglömda saker.

Storstugan

Det är inte tillåtet att ta in och använda extra elutrustning vars märkeffekt totalt överstiger 3000 W. Om en propp går så finns proppskåpet i köket.

Reglaget till elementen sitter ovanför första fönstret i storstugans stora rum. Normalt står det på 3 – 5 grader. Höj det gärna till 18 – 20 grader när ni är i storstugan. Om reglaget inte vrids tillbaka när ni lämnar stugan så tar vi ut en straffavgift på 100:-/dygn för det/de dygn det förbrukas extra el, dvs. tills vi upptäcker det.

Storstugan är inte speciellt välisolerat. Det innebär att om man bara är där tillfälligt så kan det inte bli så varmt som man önskar. Tips är att sätta upp termostaten runt 6 h innan man skall ha evenemanget och att man dessutom utnyttjar eldstaden. Är det kallare ute än inne så håll dörrar och fönster stängda.

Det finns möss i torpet Lugnet så låt inte mat, ljusstumpar och tidningar ligga framme.

Eldningsföreskrifter

Iaktta stor försiktighet med öppen eld i och utanför lokalen.

Eldstaden i Storstugans stora rum är svåreldad! Rökgången är mycket smal. Tänk därför på att börja med att elda i mycket liten skala till dess ni har fått ordentligt drag i skorstenen, annars blir lokalen lätt rökfylld. Spjället sitter på vänster sida om spisen, det är viktigt att spjället inte öppnas för mycket, vrid spjället till markeringen. Kontrollera att spjället är öppet genom att titta upp i skorstenen. Elda endast på den upphöjda tegelhögen i eldstaden.

I Storstugan råder det TOTALT ELDNINGSFÖRBUD i den lilla kaminen bredvid den stora eldstaden samt kaminen i hallen och vedspisen i köket!

Släck aldrig elden genom att hälla vatten eller annat på den.

Aska ur eldstaden efter er och stäng spjället. Lägg sedan askan i eldstaden som finns på gården.

Om ni använder marschaller, ställ dem inte direkt i anslutning till en träyta.

Förhållningsregler gällande Lugnetstugans utedass

Dasset är ett torrdass med separator. För den som är bekväm med att kissa i skogen uppmanar vi till det för att systemet inte skall överbelastas.

Medtag eget toalettpapper. Släng tamponger och bindor i papperskorgen.