□ Värmen är nerdragen till 5 grader.

□ Träluckor och bommar till fönster är stängda.

□ Eldstaden är uraskad och sopad.

□ Spjället till eldstaden är stängt.

□ Golvet är sopat och våttorkat med varmt vatten.

□ Arbetsytorna är avtorkade.

□ Spisen och ugnen är städad

□ Kylen är städad

□ Micron är städad

□ Alla sladdar till elsaker är utdragna.

□ Möbleringen är återställd till den ursprungliga.

□ Papperskorgen på dasset är tömd.

□ Inget ligger i dasshålen eller i övrigt inne i dasset.

□ Alla lampor är släckta.

□ Det är rent från skräp och fimpar i närområdet runt stugan.

□ Allt skräp är medtaget från området.

□ Storstugan och dasset är låsta.

□ Nyckeln är återlämnad.